Telefoonnummer:
071-3646433
Telefoonnummer: 071-3646433

Uitwisseling medische gegevens

Binnenkort wordt het mogelijk om medische gegevens uit te wisselen middels het Landelijk SchakelPunt (LSP). In het netwerk staat alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP. Ze blijven staan in de computer van uw eigen huisarts en apotheek.

Actuele gegevens

Andere zorgverleners, zoals een waarnemend huisarts (op de huisartsenpost), een andere apotheek of eenmedisch specialist, kunnen alleen de belangrijkste informatie uit uw dossier inzien. Uw huisarts en apotheek houden uw dossier bij. Zo zijn altijd de actuele gegevens over uw gezondheid beschikbaar.

Na toestemming

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

Toestemming geven

Wilt u dat uw medische gegevens opgevraagd kunnen worden als u onverwacht bij de huisartsenpost komt of bij een andere apotheek medicijnen gaat halen? Dan is het belangrijk dat u vooraf toestemming geeft. Dat kan direct online via deze website. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Gegevens opvragen

Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Met uw BSN zoekt het LSP welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien.

In het netwerk staat alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

Regionaal

Het LSP is opgedeeld in ongeveer veertig regio’s. Alle huisartsenposten, huisartsen en apotheken, die gebruikmaken van het LSP, zijn ingedeeld in één van deze regio’s en kunnen zich eventueel bij een andere regio aansluiten. Binnen zo’n regio wisselen zorgverleners gegevens met elkaar uit. Voor ziekenhuizen is een uitzondering gemaakt. Zij hebben vaak patiënten die uit meerdere regio’s komen en kunnen daarom met meerdere regio’s gegevens uitwisselen.

Patiënten merken in principe niets van de regio-indeling, tenzij ze ook bij zorgverleners uit andere regio’s komen. Dan kan het voorkomen dat gegevens niet kunnen worden opgevraagd. Via de regio-indeling kunt u zien in welke regio of regio’s uw zorgverlenergegevens kan uitwisselen.

Kijk voor meer informatie over gegevensuitwisseling middels het LSP op www.vzvz.nl. 

gezondheids­informatie

Thuisarts.nl

Thuisarts-logo