Telefoonnummer:
071-3646433
Telefoonnummer: 071-3646433

Privacy

 

 

Elektronisch patiëntendossier

Voor een goede (medische) behandeling is het belangrijk dat wij van u bepaalde persoonlijke gegevens compleet en beschikbaar hebben, zoals adresgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose en behandelplannen. Al deze gegevens worden in één elektronisch patiëntendossier opgeslagen. Verandert er iets aan uw persoonlijke gegevens, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, zou u dit dan aan ons door willen geven?

Wij nemen het veilig houden van uw medische informatie zeer serieus. Toegang tot informatie vindt plaats via de beveiligde toegangscodes (UZI-passen), een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord waaraan bepaalde eisen worden gesteld en dat beveiligd wordt opgeslagen. 

Uw patiëntendossier voldoet aan wet- en regelgeving aangaande uw privacy. Uw naam en e-mailadres worden met dezelfde zorg behandeld als uw medisch dossier, deze worden nooit afgestaan of gedeeld met derden.

 

Ik geef toestemming

De dossiervorming in onze huisartsenpraktijk is volledig geautomatiseerd. Dat betekent dat alle gegevens in de computer worden ingevoerd, in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Ziekte, een blessure of een ongeval komen vaak onverwachts. U kunt zomaar in de spreekkamer van een andere arts, een onbekende apotheek of bij de huisartsenpost terecht komen. Zeker als u een chronische ziekte heeft is inzage in uw dossier van belang.                                                                   

Sinds 1 januari 2013 is het wettelijk vastgesteld, dat uw medische gegevens alleen uitgewisseld mogen worden,  als u hiervoor te voren toestemming heeft gegeven aan uw zorgverlener. Zolang u geen toestemming heeft gegeven, worden er geen gegevens van u uitgewisseld. Ook niet naar en vanuit de huisartsenpost in Voorhout.

Wilt u dat uw zorgverleners uw medische gegevens wel kunnen uitwisselen? U kunt dit op verschillende manieren regelen:

•bij ons in de praktijk een formulier inleveren of invullen

•het melden bij uw huisarts of apotheker

•via http://www.ikgeeftoestemming.nl.  Via deze website kunt u via DigiD met sms een bericht naar uw zorgverlener sturen.

Meer informatie vindt u op de website van VZVZ.

 

Zorgdomein

Waneeer onze artsen of medewerkers u verwijst naar een andere hulpverlener, maken wij hierbij gebruik van Zorgdomein. Digitaal verwijzen heeft meerdere voordelen: de communicatie is snel en foutloos en het geeft inzicht in het totale zorgaanbod dat er op dat moment beschikbaar is. Daarnaast ontvangt de specialist voorafgaand aan uw bezoek de benodigde medische gegevens, waardoor de specialist eerder alle informatie beschikbaar heeft. 

In de verwijzing zijn uw persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, BSN), NAW-gegevens, verzekeringsgegevens en de relevante medische informatie opgenomen. Met Zorgdomein wordt ieder bericht versleuteld via een goed beveiligd systeem. Zo levert Zorgdomein een bijdrage aan de privacy van patiënten en zorgverleners. 

 

E-consult

De persoonlijke gegevens die u op de site invult via de optie e-consult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten onze praktijk zonder uw toestemming (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

 

gezondheids­informatie

Thuisarts.nl

Thuisarts-logo