Telefoonnummer:
071-3646433
Telefoonnummer: 071-3646433

Kwaliteit

Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. U wilt toch met een gerust hart naar de dokter gaan? Het NHG, de wetenschappelijke vereniging waarbij de meeste Nederlandse huisartsen zijn aangesloten, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen dient de praktijk een aantal stappen te doorlopen. Allereerst worden er gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënt. Een onafhankelijke adviseur verwerkt alle gegevens in een rapport. Aan de hand van dit rapport maken huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes verbeteringsplannen voor de praktijk. Een NHG-accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering van de plannen is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegewezen.

Elk jaar bezoekt een accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en de verbeteringsplannen uitvoert. Het keurmerk wordt telkens verleend voor de periode van één jaar. Onze praktijk is sinds 2012 geaccrediteerd.

Een geaccrediteerde praktijk houdt minimaal een keer per 3 jaar een enquête onder de patiënten. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van patiënten en deze te koppelen aan acties tot verbetering. Maar er blijft natuurlijk altijd iets te verbeteren. Uw mening is én blijft dus belangrijk. Klachten, ideeën of opmerkingen zijn altijd van harte welkom. U kunt uw ideeën of opmerkingen kwijt in de ideeënbus in de wachtkamer. Voor klachten is er een klachtenregeling.

gezondheids­informatie

Thuisarts.nl

Thuisarts-logo