Telefoonnummer:
071-3646433
Telefoonnummer: 071-3646433

Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.U kunt voor een afspraak de praktijk bellen tijdens openingstijden. Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur of e-consult. 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd
Heeft u twee klachten of meer vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoeken
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Inloopspreekuur
U kunt op donderdag van 07.30 tot 08.00 uur terecht op het inloopspreekuur. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. Bij binnenkomst neemt u plaats in de wachtkamer en u wordt op volgorde van aankomst geholpen. Houdt u rekening met enige wachttijd. Dit inloopspreekuur is alleen bedoeld voor kortdurende consulten.

Buiten dit inloopspreekuur kunt u een aparte afspraak maken voor een consult. Belt u de praktijk voor het maken van een afspraak.

Avondspreekuur
Wij hebben een avondspreekuur op maandag van 17.00-20.30 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.

Aanwezig zijn dan de huisarts, de praktijkverpleegkundige en een keer in de twee weken[even] de POH GGZ.

Afzeggen
Wanneer u niet in de gelegenheid bent te komen op de afgesproken tijd, dan dient u de afspraak telefonisch af te zeggen. Wanneer u zonder de afspraak af te zeggen niet verschijnt zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor van ons een factuur.

gezondheids­informatie

Thuisarts.nl

Thuisarts-logo